The Lott’s Meadow Oak

Oak Tree – January
Oak Tree – January
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – February
Oak Tree – February
30cm x 30cm - SOLD
Oak Tree – March
Oak Tree – March
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – April
Oak Tree – April
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – June
Oak Tree – June
30cm x 30cm - SOLD
Oak Tree – May
Oak Tree – May
30cm x 30cm - SOLD
Oak Tree – August
Oak Tree – August
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – July
Oak Tree – July
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – October
Oak Tree – October
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – September
Oak Tree – September
30cm x 30cm - SOLD
Oak Tree – December
Oak Tree – December
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – November
Oak Tree – November
30cm x 30cm - £120
Oak Tree – April – Framed
Oak Tree – April – Framed
30cm x 30cm - SOLD
Oak Tree – December II
Oak Tree – December II
60cm x 60cm - SOLD
Oak Tree – Calendar
Oak Tree – Calendar
Non year specific calendar - £20
1 2